Litijumske baterije – Rizik za vlasnika i za osiguranje

Sve više vlasnika plovila razmišlja o prelasku sa klasičnih baterija na litijum-jonske baterije. Da li je to pametno? Sigurno ima puno prednosti kao što su smanjenje prostora, manja težina, bolja iskoristivost… međutim, jasno je da takve baterije na plovilima predstavljaju povećani rizik.

Osiguravajuća društva izrazila su zabrinutost zbog rizika od kvara i pucanja litijum-jonskih baterija, njihove zapaljivosti i osetljivosti na visoke temperature. Brojni požari koji uključuju brodove i električna vozila navodno su uzrokovani kvarom litijumske baterije. Godine 2018-te, motorna jahta Kanga dugačka 40 metara potonula je u Hrvatskoj nakon požara na brodu za koji se veruje da su ga prouzrokovale neispravne litijum-jonske baterije na električnim daskama za surfovanje. Kako su postale jeftinije, upotreba litijum-jonskih baterija je porasla u sektoru jedrenja, jer vlasnici pronalaze načine za smanjenje troškova goriva i emisija. Istovremeno je prepoznato da je povećanje temperature ćelija zbog oštećenja ili kratkog spoja najveći rizik pri korišćenju litijum-jonskih baterija. Naime, ključna opasnost litijum-jonske tehnologije je način na koji manji kvar litijum-jonske ćelije može brzo da preraste u veliki incident.

Određena osiguravajuća društva su počela da na tržište uvode isključenja ili razna ograničenja za vlasnike plovila sa navedenim tipom baterija, a neki su čak u potpunosti prestali da nude pokrića za takva plovila. Sve to je još jedan otežavajući faktor u procesu pronalaska adekvatnog osiguranja za vlasnika plovila koji bi za njega trebao da pronađe specijalizovani broker u nautičkim osiguranjima.

Sigurno je i to da instalacija ovakvih baterija od strane nekvalifikovanih i nestručnih servisera povećava rizik od nastanke štete uzrokovane požarom. Određeni uređaji koji se pune na brodu, a koriste sličnu tehnologiju u baterijama za napanjanje, isto predstavljaju veliki rizik.

Tako je na primer od 2013. pa do 2022. godine u avijaciji bilo preko 400 požara uzrokovanih litijumskim baterijama. Najčešći su uzročnici baterije u uređajima poput e-cigareta, mobilni telefoni, laptop-ovi, rezervne baterije za uređaje i slično. Ovi podaci nisu službeni jer ne obuhvataju sve aviokompanije pa se pretpostavlja da je brojka znatno veća. Požari se uglavnom dešavaju u kargo odeljenju aerodroma ili unutar samih aviona. Ne treba naglašavati ozbiljnost i samu opasnost takvih „manjih“ požara.

Ranije spomenuti brod koji je u potpunosti izgoreo samo je jedan u nizu. U poslednjih nekoliko godina svedoci smo sve češćih situacija izbijanja manjih požara ili pak potpunog izgorelih plovila koja koriste litijumske baterije. Sigurno je takođe da ova tehnologija ima neke prednosti, međutim rizici su veliki, plovila su sve veća te je tehnologija u njima sve sofisticiranija, modernija i svako plovilo zahteva sve više naponske snage za plovidbu ali i korišćenje dodatnih uređaja i morskih „igračaka“.

Takve baterije ne ostavljajte na direktnoj sunčevoj svetlosti i pazite da kupujete od renomiranih proizvođača. Postoji mnogo različitih vrsta koje su dostupne, od kojih su neke same po sebi opasne ako se zloupotrebe ili nepravilno ugrade. Baterija sa litijum-ferum-fosfat (LiFePO4) ćelijama se smatraju puno sigurnijima od litijum-kobalt ćelija koje se često nalaze u električnim vozilima, budući da su testovi vatrogasnih službi pokazali da ih je ‘gotovo nemoguće’ zapaliti, čak i kada su probušene ili kratko spojene.

Ako planirate da izvršite nadogradnju na litijum-jonsku bateriju, potražite savet od profesionalnog brodskog električara koji zna sve o litijum-jonskim ćelijama i njihovim posebnim zahtevima za punjenje. Najbolja varijanta je da vam stručna osoba projektuje čitav sistem za vaše plovilo. Na taj način možete obavestiti svoju osiguravajuću kuću da se radi o profesionalno projektovanom elektroenergetskom sistemu, koji bi im, nadamo se, trebao olakšati pronalazak pokrića za vaše plovilo.

Više informacija: yacht-pool-croatia.hr