Jedrenje kao Team Building

U skladu sa potrebama poslodavaca modernih kompanija, koji su fokusirani na odmor i zabavu uz stvaranje čvršćih veza među zaposlenima, unapređenju komunikacije i organizaciji timova, jedrenje i drugi vidovi plovidbe predstavljaju idealno rešenje.

Funkcija team building-a je međusobno povezivanje zaposlenih, zbližavanje i unapređenje međusobne komunikacije, organizacija i koordinacija budućeg rada u timu. Dokazano je da svaka obuka i druženje zaposlenih u realnim uslovima doprinosi povećanju maksimalne osposobljenosti polaznika za timski rad i stvara sinergetski efekat u svakodnevnom poslovanju.

Team building se može organizovati na nekoliko različitih načina, a navešćemo neke od njih.

Regatno jedrenje
Regatno jedrenje traži izuzetan timski rad. Uslovi u kojima se odvija nisu uobičajeni, jer pored drugih učesnika, broda i opreme, ono što se ne može predvideti i na šta se ne može uticati su more i vremenski uslovi. Posle samo jedne zajedničke regate, tim koji je učestvovao mnogo bolje će funkcionisati i u svom poslovnom okruženju. S obzirom na takmičarski karakter i kompleksne uslove, iziskuje dodatni napor i određeni nivo obučenosti članova timova. Osim na moru, regatno jedrenje se može organizovati i na našim rekama za ograničeni broj učesnika s obzirom da su jedrilice za reke manje od onih na moru.

Škola jedrenja
U okviru koje polaznici (zaposleni) pohađaju časove teorije, a zatim veći deo dana provode na jedrilici sa instruktorom kako bi se oprobali u ovoj veštini. Na kraju obuke može sa organizovati interna regata za polaznike. Ovaj vid obuke izmešta zaposlene iz ustaljenog okruženja i pomaže im da steknu nova znanja ne remeteći jedinstvo ekipe već naprotiv doprinoseći stvaranju nove dimenzije takmičarskog duha. Škola jedrenja se može organizovati i na našim rekama.

Flotilla – jedrenje u grupi
Ovaj vid organizacije pogodan je za veća preduzeća, sa većim brojem zaposlenih kao i za one koji žele da povedu svoje poslovne partnere. Nije neophodno da svi članovi posade imaju zaduženja, jer je profesionalni skiper ujedno i kapetan, tako da jedan deo posade može i samo da se prepusti uživanju. Učesnici se smeštaju na brodove sa 3 ili 4 kabine i imaju komletan konfor za višednevno krstarenje. Flota isplovljava iz neke od baza na Jadranu ili Grčkoj. Ruta obuhvata obilazak nekoliko zanimljivih lokacija, koje su ujedno i takmičarske etape. Moguća je organizacija zajedničkih večera, obilazaka i dodatnih aktivnosti. Ultima Cup je jedan od primera dobre zabave i druženja, o čemu je pisano na stranicama ovog magazina.

Zabava
Ukoliko poslovodstvo smatra da bi najviše efekta na zaposlene imalo kompletno opuštanje i zabava na talasima, kupanje, sunčanje, zajednička priprema hrane ili poseta nekoj od odličnih konoba, postoji i takva mogućnost. Naravno da ni jedan od prethodno navedenih oblika ne isključuje ovaj poslednji – on je sastavni deo svakog jedrenja i uživanja na talasima. Predah koji bi svakako trebalo priuštiti kako radnicima tako i menadžmentu.

Izleti i proslave
I na kraju da se osvrnemo i na Incentive putovanja, odnosno: podsticajna, gde je akcenat na druženju i opuštanju. Najčešće su to veće grupe, preko 50 učesnika, bilo da se radi o zaposlenima, ili poslovnim partnerima i gostima. Uobičajeno je da se organizuju na jedan dan, plovi se na većem brodu na kome se servira i hrana, a po potrebi ima i muzika. Obilaze se atraktivna mesta, plaže, a u zavisnosti od doba godine može se i napraviti pauza za kupanje. Ova vrsta izleta poznata je i kao Fish picnic. Za manje grupe – oko 20, plovi se na guletima, a za veće najčešće su to manji turistički brodovi. Brodovi su dobro opremljeni sa prostranim palubama za konforan boravak većeg broja ljudi. Mogu biti moderni i klasični. Na Jadranu postoji izuzetno atraktivni srednjevekovni brod, Dubrovačka karaka, koja je verna replika istoimenog broda iz XVI veka, a plovidba na njemu predstavlja nezaboravan doživljaj.

Obuhvatili smo najpopularnije vidove plovidbe koji su pogodni za organizaciju Team building i Incentive putovanja. Moguće je organizovati i neke specifične događaje na vodi i odgovoriti na različite zahteve i potrebe, ali su to uglavnom varijacije gore navedenih oblika.

www.UltimaNautica.rs