Osiguranje plovila u transportu

[ Iz Nautičkog magazina #65 – septembar 2022]

(…)

Šta je osigurano polisom osiguranja plovila?
U prethodnim smo brojevima razvrstavali i detaljnije objašnjavali razne vrste osiguranja ili bolje rečeno pokrića koja mogu biti ugovorena za plovilo. Kada govorimo o polisi u ovom smislu govorimo o pokrićima osiguranja za vreme plovidbe. Uzmimo pretpostavku da jedno prosečno plovilo najčešće ima polisu na kojoj je ugovoreno nekoliko pokrića: a) osiguranje od odgovornosti za štete prema trećim licima, b) kasko osiguranje i pod c) osiguranje putnika i članova posade na plovilu. Kasko polisa može da sadrži određena pokrića za određene štete kada govorimo o transportu plovila kopnom ili boravku plovila na suvom. Kvalitetna kasko polisa plovila sadržava osiguranje plovila za vreme dok se vadi iz mora ili spušta natrag u more na primer dizalicom, za vreme dok boravi na suvom vezu radi zimovanja ili servisa pa čak i u određenim slučajevima dok se plovilo prevozi adekvatnim prevoznim sredstvom putem.

Primeri iz prakse
Jedan tipičan primer takve štete je u situaciji koja se može dogoditi dok se plovilo vadi iz mora i postavlja na suvo radi zimovanja ili servisa, i u trenutku postavljanja na takozvane „ležaljke“. Kada tome dodamo jak vetar, loše vreme i nepažnju, vrlo lako može doći do pada plovila ili grubog oslanjanja na bok. Oštećenja u tim situacijama mogu biti vrlo velika.

Takođe jedan sličan primer koji se često može desiti je u situacijama dok plovilo iz marine biva prevezeno na odlagalište plovila i za vreme transporta na prikolici kada dođe do oštećenja trupa i/ili dela opreme. Savet je da svakako treba dobro proveriti polisu koju trenutno posedujete kod svog brokera kako biste utvrdili imate li potrebna pokrića za vreme boravka plovila na suvome, te kod vađenja i spuštanje u more.

Transport plovila – cargo?
Bilo da se plovilo prevozi kopnom na prikolici ili morskim putem na teretnom brodu, uvek je potrebno proveriti da li je potrebno plovilo dodatno osigurati?! U većini slučajeva prevoznik ima svoju polisu osiguranja, takozvanu prevoznikovu odgovornost za sav teret koji prevozi na način da se osigurava u slučaju kada prevozno sredstvo kojim se plovilo prevozi zajedno sa plovilo na njemu nanesu štetu nekome trećem; na primer prilikom sudara na putu ali i za slučaj da se roba u prevozu ošteti. Uobičajeno je da prevoznik ima osiguranje koje pokriva štete na plovilima po principu osiguranog iznosa po kilogramu prevožene robe. Taj iznos je uglavnom vrlo mali pa je potrebno za svaki slučaj ugovoriti polisu osiguranja plovila u transportu (cargo).

(…)

(ceo tekst u štampanom izdanju Nautičkog magazina broj 65 )

Više informacija: yacht-pool.eu