Inovativno i ekološko energetsko snabdevanje marina

Racionalno korišćenje resursa sve je veći imperativ u svakodnevnom životu i poslovanju. Posebno se to odnosi na marine i autokampove koji su suočeni s ogromnom i često nekontrolisanom potrošnjom električne energije i vode od strane korisnika. Tom problematikom bave se zadarskoj firmi Marex elektrostroj koja već pola veka razvija rešenja povezana s energetskim i tehničkim aparatima. Danas Marex elektrostroj spada među vodeće firme u proizvodnji priključnih energetskih ormarića za marine, luke, autokampove i apartmanska naselja.

Tehnološke karakteristike modernih energetskih ormara omogućile su razvoj usluge centralnog nadzora, što je kupcima od velikog značaja u poslovanju. Svrha takvog nadzora je pružanje i prikupljanje podataka svih manjih celina na način da se upravljanje korisničkim računima može izvoditi sa centralnog računara.

Priključni ormari osnovna su oprema svake marine i kampa jer omogućuju snabdevanje plovila i kamp kućica električnom energijom i vodom. Razvojem novih tehnologija pojavila se potreba za uređajima koji u realnom vremenu mogu omogućiti kontrolu potrošnje, ispravnost priključka i brzi odziv u slučaju incidenta. Potražnja za takvim uređajima u kontinuiranom je porastu, kako od strane marina i kampova tako i od strane njihovih posetioca, odnosno krajnjih korisnika“ tvrdi Ana Baričić, direktorika firme Marex elektrostroj.

Kako bi ova usluga bila moguća, potrebno je komunikacijskom vezom spojiti sve ormariće s centralnim računarom te izraditi recepcijski softver za nadzor i kontrolu potrošnje električne energije i vode što je Marex elektrostroj ostvario u saradnji sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) Univerziteta u Zagrebu kroz konkurs za inovacije.

Ovaj inovativni proizvod pridonosi i očuvanju okoline a da ima izglede za dobar plasman na tržištu, potvrđuje i podatak kako se upravo ugrađuje u novu ACI marinu u Rovinju.