Osigurani odgovori na vaša pitanja o osiguranju (pitanje #2)

PITANJE

Kakav je postupak kada se na brodu napravi šteta – koji su oni prvi, najvažniji koraci u proceduri prijavljivanja kako se ne bi izgubilo pravo na odštetu?

ODGOVOR

Svakako je prvi korak u slučaju veće havarije spasiti, odnosno osigurati da ljudski životi nisu u opasnosti, te potom preduzeti sve moguće mere da se plovilo osigura od veće štete i na takav način potencijalno izbeći potonuće ili bilo koji drugi uzrok totalne štete na plovilu. Ukoliko imamo samo materijalnu štetu svakako je prvi korak nazvati osobu iz osiguravajuće kompanije koja može pružiti podršku te dati savet osiguraniku koje sledeće korake poduzimati.

Prema pomorskom zakoniku, štetu treba prijaviti prvoj nadležnoj lučkoj kapetaniji. Potom treba prikupiti svu dokumentaciju i prijaviti štetni događaj vlastitom osiguranju. Važno je odabrati kvalitetnog i stručnog servisera kako bi vaše plovilo vratio u prvobitno stanje pre nastanka štete. Ukoliko imate svog servisera od poverenja to je dobra stvar. No, ukoliko nemate, možete se posavetovati sa osiguravajućom kompanijom koja će vas uputiti na nekog proverenog, stručnog i sertifikovanog servisera.

VIŠE OD OSIGURANJA – YACHT POOL

 

#osiguranje #plovila