Vesper CORTEX: VHF + AIS + MONITOR

Krajem februara nam je stigao kofer sa Novog Zelanda, a u njemu Vesper proizvod „tri u jedan“ pod nazivom Cortex (VHF + AIS + MONITOR). Naravno „dami“, ali jednako dobro urađen kao i „pravi“ uz prijatno iznenađenje šta se sve na njemu može testirati. Baš kao da ste na svom brodu na vodi, okruženi sa nekoliko plovila.

U paketu je dakle bio „hub“ Cortex M1, koji je praktično srce sistema, i portabilni aparat Cortex H1P. Dok smo priključivali hub na struju (da ponovimo da se radi o uslovima testiranja) pregledali smo aparat koji najviše liči na kakve GPS uređaje ili „terenske“ mobilne aparate.

Vrlo pregledan touchscreen ekran, koga slobodno možete dodirivati mokrim rukama ili rukavicama koji imaju one „dodatke“ za korišćenje osetljivih ekrana. Dakle ne samo da je potpuno „waterproof“ (IPX7 standard) nego ima i tzv gorila staklo otporno na grebanje. Ovo nismo testirali, ali verujemo na reč 🙂

Dugmići su dovoljno veliki, jasno označeni, sa posebnom bojom označenim funkcijama neophodnim u „ne-daj-bože“ situacijama. U sredini, između dugmića veliki točkić sa „klikom“ za izbor određene operacije, odnosno aktivnosti.

Kad smo ustanovili da svi indikatori na gornjoj površini hub-a svetle, prebrojali smo 5 ikonica koje označavaju: GPS, VHF, WiFi, NMEA i Mobilnu mrežu. Sa jedne bočne strane se nalaze ulazi: za VHF antenu, Aux VHF, 12/24V, GPS, WiFi i Mobilnu mrežu. Sa druge: NMEA 200, NMEA 0183 i ulaz za spoljašnje zvučnike.

Opasnost od sudara
Prvu simulaciju koju smo pokrenuli je bila DAME-Alert da bi videli kako se izbegavaju potencijalni sudari sa drugim plovilom. Za to je bilo potrebno još detaljnije proučiti menije i mogućnosti prikaza ekrana aparata. Na gornjoj statusnoj liniji nalazi se oznaka za padajući meni, indikacija trenutnog VHF kanala, statusa uređaja, jačine WiFi signala, popunjenost baterije (ova opcija postoji naravno samo na portabilnom uređaju, a ne i na onoj verziji koji je kablovski povezana sa hub-om), indikacija GPS signala i znak za alarm.

Ono što će svi IT zaljubljenici voleti je mogućnost aktiviranja padajućeg menija na 3 načina, pa šta ko voli: klikom na „Menu“ na ekranu (sad već standardne tri paralelne crtice), pritiskom na „menu“ dugme koje se nalazi na kućištu, ili, čini nam se još jednostavnije, prevući prstom preko ekrana sa leva udesno.

Izaberimo najpre VHF, ili iz padajućeg menija ili pritiskom na dugme VHF koje se nalazi na kućištu. Na ekranu će se pojaviti sledeći podaci: tačna pozicija broda (geografska širina i dužina) sa vremenom kada je zabeležena, potom krupno ispisani trenutni VHF kanal ali i podatak o prethodnom kanalu koji je korišćen i kanalima koji su prethodno uneseni („preset“ kanali). Kanali se mogu menjati pomeranjem prsta ulevo ili udesno, a ako određeni broj želite da memorišete, dovoljno je pritisnuti i zadržati prst par trenutaka. Kanal 16, standardni za vanredne situacije, se može izabrati i lako dostupnim pritiskom na dugme 16 (crvene boje) koje se nalazi na kućištu.

U meniju se nalazi i opcija „ploter“ čijim izborom stičete na ekranu uvid gde je vaše plovilo i gde su druga u odnosu na vas. Kada kliknete na ikonicu nekog plovila dobijate osnovne podatke o njemu, te osim imena broda saznajete tip plovila, dužinu, njegovu poziciju, kurs… pa ga možete i sačuvati kao „favorite“ ili pozvati kao DSC (Digital Selective Calling) poziv. U test modu sve se ovo može probati osim naravno što na upućeni poziv nema ko da vam odgovori 🙂 U slučaju da može doći do potencijalnog sudara, na ekranu postoji ikonica za „trial maneuver“, odnosno možete probati koji manevar treba uraditi da bi se potencijalni sudar izbegao. Ako želite da testirate kako se čuje alarm u situaciji potencijalnog sudara, prethodno obavestite komšije… alarm je zaista glasan.

Čovek u vodi
U „nezatrebalo-mi“ situaciju spada i „čovek u moru“ pa smo testirali i DAME-MOB (Man Overboard) demo. Kada pritisnete MOB dugme na kućištu, osim zvučnog alarma na ekranu će se pokazati pozicija i osobe u moru i samog plovila, kao i nekad jako važan podatak – temperatura vode mora.

Pozicija sidra
Korisna je bila i demonstracija monitoringa bačenog sidra (Anchor watch). Simulacija je izvedena tako da će se plovilo nakon bačenog sidra zaustaviti izvan sigurne zone. Alarm će se ponovo čuti dosta glasno. Napomenimo da informaciju o eventualnom povlačenju sidra možete dobiti i na svom uparenom pametnom mobilnom telefonu.

Osnovna cena se kreće između 1.250 i 1.730 eura sa jednim uređajem, a u sistemu (ako imate veći brod) može funkcionisati čak 10, pri čemu svaki dodatni wireless uređaj košta oko 590e.

Da zaključimo: Cortex ne samo da pametno spaja tri različita uređaja: VHF radio, AIS transporder i sistem za monitoring plovila, nego je i važan uređaj na brodu jer ne služi samo da bi vi videli druge, nego i da drugi vide vas!