Obavezna i “neobavezna” osiguranja

Poznato je da se skiper izlaže mnoštvu rizika sa kojima i nije u potpunosti upoznat i shodno tome možemo zaključiti da je na skiperu zaista velika odgovornost prilikom dolaska na plovilo koje je uzeo u najam i tokom plovidbe njime.  Evo jednog primera iz svakodnevne prakse.

Skiper (gost) uzima u najam plovilo (čarter), bukira ga i prilikom potpisivanja ugovora o najmu i plaćanja prvog dela bukinga dobija „na sto“ uslove najma gde stoji da „je plovilo osigurano od svih rizika i u skladu sa zakonom zastave/registra u koji je upisana“.

Šta to zapravo znači? Skiper okuplja svoju ekipu prijatelja i odlazi na plovilo. Na plovilu se nalazi polisa osiguranja na hrvatskom jeziku i izgleda zaista „ozbiljno“… odštampana na lepom papiru sa velikim pečatom u sredini kao potvrda svega. Skiper krene u plovidbu i nakon dva dana prekrasnog vremena zatekne ih loše vreme, iznenadi ih nevera u uvali negde… recimo na Kornatima. Pokušavaju da bace sidro da ih ne bi odnelo na stene te se pomažu motorom da održe poziciju. Međutim, plovilo usidreno ispred njih nije bacilo sidro, ostaje bez motora, ide direktno na njih te ih znatno oštećuje po trupu. Skiper misli „nema veze, platiće osiguranje plovila koje mi je nanelo štetu, a ako ne to onda je moj brod osiguran i full kasko pa ne brinem“.

Ispostavi se da plovilo koje je prouzrokovalo štetu nije imalo ništa drugo osim obaveznog osiguranja prema zakonu Republike Hrvatske, a takođe ni plovilo našeg skipera nema ništa više od toga.

Odgovornost je u ovoj situaciji jasna! Međutim, iznajmljivač će teretiti našeg skipera za štetu na iznajmljenom plovilu i reći našem skiperu kako on može teretiti za finansijsku štetu koju je pretrpeo skipera sa broda koji mu je prouzrokovao štetu. E, tu nastaje cela pometnja i pravna zavrzlama.

Ko je bio u obavezi? Skiper platiti štetu jer plovilo nije dobro osigurano ili iznajmljivač jer nije osigurao plovilo kako treba i doveo je skipera u zabludu prilikom bukinga? Da li je skiper morao i mogao bolje kontrolisati kako je plovilo osigurano? Kako se u tome skiper uopšte može zaštititi?

Sigurno je da je dužnosti iznajmljivača da plovilo bude osigurano na način da unajmitelj nema potencijalnih problema i neugodnosti u slučaju kada dođe do nesreće. Međutim, ukoliko se nije ugovorom obavezao (booking ugovor) da će tako nešto uraditi, tada zapravo pravno i nije! Govorimo onda o tome „šta bi bilo dobro“. Skiper, kao glavna figura koja vodi kompletnu priču na unajmljenom plovilu, definitivno bi trebao da bude bolje informisan o tome koje osiguranje mora imati da je barem minimalno zaštićen. Sigurno da postojanje stručnih osoba koje se profesionalno bave nautičkim osiguranjima i koje u bilo kom trenutku mogu pružiti adekvatnu podršku skiperu bilo kod provere ima li određeno plovilo adekvatnu polisu osiguranja, bilo u slučaju kada dođe do nesreće da se skiper odmah posavetuje sa njime i bude upućen u sve sledeće korake koje treba preduzeti.

Više informacija: yacht-pool.eu