Nova nautička literarura

U Srbiji i susednim zemljama  nema naročito mnogo literature koja se bavi rekreativnom nautikom i nautičkom privredom. Zato je vredno spomenuti da smo odnedavno bogatiji za dve knjige. Na ovogodišnjem Sajmu nautike u Beogradu, u Kapetanskom klubu, promovisana je knjiga „Plovidba u poznato i nepoznato“, dugogodišnjeg nautičara, gospodina Radomira Ječinca, koji je na žalost nekoliko dana pre promocije preminuo. Zahvaljujući trudu nekolicine njegovih najbližih prijatelja i Udruženja nautičara „Moja lađa“, ova knjiga je ugledala svet u elektronskom izdanju i može se preuzeti sa sajta: http://www.ladjari.com/ .

Druga knjiga o kojoj smo naše čitaoce već informisali a koja zaslužuje da bude spomenuta je knjiga autora Krste Paškovića „Osnove nautičkog turizma i nautički potencijali Srbije“, izdata prethodne godine, a koja je nešto pre ovogodišnjeg sajma ugledala svet i u prevodu na engleski jezik pod naslovom “ BASICS OF NAUTICAL TOURISM AND NAUTICAL POTENTIALS OF SERBIA “. Razlog da se knjiga prevede i na engleski jezik je da se u granicama mogućnosti o toj problematici informišu čitaoci, ljubitelji nautike širom sveta . Do knjige se može doći u dogovoru sa autorom (Krsta Pašković, email: propeller_danube@yahoo.com i u kontaktu sa redakcijom Nautičkog magazina).

Mišljenje o predmetnim knjigama su dali profesor dr turizma Snežana Štetić, profesor dr za vodni saobraćaj Zoran Radmilović i predsednik udruženja Ladjari Miodrag Mandić.