Otkazivanje čartera – Vaučeri ili povrat novca?

U turbulentnim vremenima prouzrokovanim Corona virusom, puno se toga promenilo. Prilagođavanje na novi način poslovanja i života naterala nas je da se prilagodimo novoj situaciji i da živimo i poslujemo po nekim novim pravilima. U segmentu čartera svoj osvrt na situaciju, odnosno pogleda sa strane osiguranja u slučaju otkazivanja usluga u turističkoj usluzi svoj osvrt nam je dao Dr. Friedrich Schöchl, vlasnik firme Yacht-Pool International. Njegov tekst predstavlja zapravo presek stanja i prikaz razmišljanja u segmentu čartera plovila, te moguća rešenja za održivost situacije.

Kako reagovati na novonastalu situaciju otkaza putovanja i čartera pitanje je na koje mnogi pokušavaju da daju odgovor. Nemački parlament je recimo odlučio da turističke agencije i avio prevoznik Lufthansa povraćaj novca nekoliko meseci mogu vršiti u obliku vaučera. Iz toga je nastala žestoka rasprava između onih koji su u tome s pravom videli nedopušten napad na postojeći pravni sistem i onih koji na to gledaju kao ekonomski preko potrebno i nužno.  Ostaje nam da vidimo koja će strana na kraju prevagnuti. Jedno je sigurno, mnogo će se toga promeniti i to u skorije vreme. I pritom je jedino sigurno da će putovanja u svakom slučaju postati skuplja. Zašto? Stvarni rizik turista, barem kod paušalnih putovanja do sada nije nikako bio odgovarajuće osiguran, što je postalo očigledno insolventnošću Thomas Cook-a kao samo jednog od velikih igrača. Da podsetimo, to tada nije imalo nikakve veze sa koronom. Već kod tog bankrota država je morala da interveniše novcem poreznih obveznika u iznosu od više stotina miliona eura, jer se u svom zakonodavstvu, na grubo nemaran način, uz potpuno krivu procenu stvarnog rizika i time povezanog limitiranja pravne obaveze osiguranja, (110 miliona eura) uveliko preračunala. Možemo međutim videti da smo suočeni sa dilemom, da bi pobeda “pravdaša” kao posledicu imalo talas bankrota u turizmu i branši avio-prevoza, što nije ekonomski opravdano. Ali s druge strane bi zloupotreba prava dovela u pitanje naš celokupni pravni sistem. Naravno sve to bi palo na leđa upravo onih koji su se u aktuelnoj situaciji u njega pouzdali.

Od dva zla odabrati manje

Zakonodavac će morati dakle da izabere “između kuge i kolere”. U Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj su se vlade odlučile za opciju vaučera. EU mora tek da odobri te nacionalne i, važno je navesti, protivpravne samostalne odluke. Uprkos dosadašnjem zauzimanju negativnog stanovišta, ipak će morati da dođe do sporazuma. Jer sve drugo bi dovelo u pitanje temeljnu evropsku situaciju. U SAD-u je uostalom pravno odbijena opcija vaučera i avio-kompanije su obavezne da izvrše povrat uplata za letove u skladu sa zakonom. Ako u Evropi dođe do tolerisanja opcije vaučera, pri tom ostaje problem, uz pitanje šta se događa ako se vaučeri ne mogu iskoristiti jer je kompanija koja ga je izdala u međuvremenu bankrotirala? Insajderi su u svakom slučaju barem sada spoznali da dosadašnji sistem pravnih osiguranja insolventnosti organizatora putovanja više nije prikladan za budućnost. Spoznalo se i koliko je veliki rizik od gubitka akontacija za turizam sveukupno. A ako taj rizik treba pokriti i osloboditi pojedince od njega, tada ga neko mora preuzeti. Konzorcijum najvećih reosiguratelja bila bi jedna zamisliva mogućnost i trenutno je u fazi razmatranja i ispitivanja. Nije rečeno da li je to uopšte moguće za osiguranja. Ostaje nam da pričekamo. Pritom je sigurno da je za to potrebna premija koja bi morala biti višestruko viša od one koja se sada obračunava za potpuno nedovoljno pokriće.

Kako pokriti troškove preuzimanja rizika?

I premiju rizika nedovoljnog pokrića neko mora da plati. Ili putnici za koje se to osiguranje kreira ili kroz državne garancije, dakle svi mi bi trebali da učestvujemo u troškovima ovog rizika. Trenutno osim toga ne postoji nikakva druga mogućnost. Ako troškove tog preuzimanja rizika snose oni koji ih prouzrokuju, onima koji idu na putovanje će upravo ta putovanja postati skuplja. Ako naprotiv za to garantujemo svi mi kroz državne garancije, pokrenuće se društveno pitanje, zašto oni koji jedva žive od svojih neto plata moraju svojim porezima plaćati za one koji se mogu odmoriti krstarenjima na luksuznoj jahti ili letom na Sejšele.

Površnom gledištu da “naravno” oni koji prouzrokuju troškove trebaju te troškove i da snose, suprotstavljena je filozofija socijalne države da država ni u kojm slučaju ne bi smela svoje građane ostaviti da “izvise”. Put do koncenzusa je težak ali i jedini smer rešenja situacije.

Unutar branše chartera, koja je načelno suočena s istom problematikom, pronađena je sličnost u preuzimanju rizika i to u velikoj većini slučajeva. Ovde je verovatno jak uticaj imao „Bacillus Nauticus“ – satirični naziv za ljubav prema plovidbi. Charter je za skipere i njihove posade vrhunac godine i za to su u budućnosti potrebne radno sposobne charter kompanije. Gledajući činjenice, očito je većina odgovorila na opšte životno pitanje “biti u pravu ili biti sretan” i složila se s osigurateljima.

Tekst: Dr. Friedrich Schöchl, Yacht-Pool International

O osiguranju od rizika, ali i o pogledu na neku novu čarter uslugu, svoj osvrt nam je dao i Marijan Dželalija iz Yacht-Poola International:

Uprkos trenutno jako lošem stanju bukinga skoro pa svih čarter tvrtki, brodovi se pripremaju za prve najmove. Iako je vrlo teško prognozirati kakva će biti sezona, odnosno koliko će biti lošija od prošle ili od planirane ove, veruje se da bi vrlo skoro trebalo polako krenuti. Verujemo da će vakcinacija u kombinaciji sa stvorenim imunitetom već obolelih dovesti do dobrih rezultata te stabilnog stanja za otvaranje granica i početak turističke sezone.

            Stanje tržišta se menja, pa se kod izbora čartera sve više gledaju finansijska stabilnost čartera te pridržavanje normi za sprečavanje širenja zaraze, i slično. Gosti – čarteraši sve su više skloni uzimanju osiguranja od otkaza putovanja ili finansijske garancije svog bukinga zbog sumnje u finansijsku stabilnost i poslovanje mnoštvo čartera na tržištu. Yacht-Pool Checked & Trusted sistem je jedno od potencijalnih rešenja za čarter firmu i za gosta.

 Uprkos svemu verujemo da će biti nešto od sezone!