Linssen Yachts – Inland Waterways International – Dunavom kroz istoriju

Linssen Yachts i Linssen Boating Halidays su članovi međunarodne organizacije Inland Waterways International (IWI), a Peter Linssen je postao član board-a ove organizacije na Svetskoj konferenciji o rekama i kanalima koja je održana 2015. godine u Kentu.

Iz ove saradnje (a član IWI-a je i udruženje Dunavski propeler čiji je predsednik Krsta Pašković), proisteklo je i organizovanje turističke ture „Dunavom kroz istoriju“ za sledeću godinu. Ona je prvenstveno namenjena članovima IWI-a, ali i svim drugim zainteresovanima.

Tura traje 5, odnosno 7 dana i počinje u Budimpešti 9. maja, a završava se u Beogradu 15. maja 2017. godine.

Više detalja možete naći na stranicama 30 i 31 u najnovijem Linssen magazinu br48, čiji PDF (na engleskom) možete naći na linku: http://www.linssenyachts.com/images/download/linssenmagazine/nr48/Linssen-Magazine-2016-nr48-GB.pdf . Magazin je dostupan i na holandskom, nemačkom i francuskom jeziku http://www.linssenyachts.com/en/linssen-magazine.html .