Beleške iz Đenove: EVO 43

Evo… i za manje od 30 sekundi, na dodir prsta, Evo 43 može da proširi svoj trup i time korisnu površinu broda poveća za 40%, odnosno stvori svojevrsnu terasu od 25m2. Svim operacijama je moguće upravljati sa iPad-a ili pametnog telefona, ali i konvencionalnog upravljačkog sistema, a samo širenje i skupljanje bočnih strana je moguće obaviti i potpuno manuelno.