Sidrenje i vez

Zaista za svakoga ko se bavi plovidbom, bilo u slobodno vreme ili mu je to posao.

Nesreće koje se dogode tokom plovidbe i nesreće na sidrenju i vezu mogu imati velike posledice. Kao što se obično i događa sa svim nesrećama, one mogu uticati više nego samo na ljude koji su direktno uključeni. Govorimo o šteti na plovilu, infrastrukturi marine i potencijalno drugim brodovima u blizini. Finansijski gledano, troškovi mogu biti prilično visoki.
Osiguranje može pokriti deo toga, ali uvek postoji rizik povećanja premija.

Dakle, ako ćemo da diskutujemo o tome koliko je važno razumevanja nesreća kod sidrenja i veza, onda nije samo u pitanju izbegavanje manjih nezgoda ili uticaja na okolinu.

Na kraju, naravno, najbolje je izbeći nesreće takve vrste – ali i ako se dogode, važno je zaštititi živote, zaštititi okolinu i ublažiti finansijski gubitak.

Neznanjem ne samo što rizikujete; to je i neodgovorno.

Sidrenje i vez – naučimo ono što je bitno

Šta je sidrenje?
Za jedrilice i jahte, sidrenje podrazumeva pričvršćivanje plovila na određenom mestu sidrima ili plutačama. To omogućava plovilu slobodno plutanje, ali osigurava i ostanak unutar određenog mesta, na otvorenom moru.

Šta je vez?
Vezivanje je čin pristajanja uz fiksnu strukturu poput pristaništa ili marine, tj. pristajanje plovila u dodeljenom prostoru unutar te strukture.

Razlike između sidrenja i veza
Sidrenje i vez, iako su oboje usmereni na osiguravanje plovila, služe različitim svrhama i prilagođeni su različitim situacijama.

Sidrenjem “pričvršćujete” vaše plovilo na određenom mestu na moru, gde ono pluta na površini, ali se ne može pomaknuti ili otplutati dalje. To je dobra opcija za one koji više vole samoću otvorenog mora ili na primer nisu im potrebni sadržaji koje nudi marina.

Sa druge strane, vez je poput parkiranja plovila na određenom “parkirnom mestu” na pristaništu, doku ili marini. I tu ne osiguravate samo plovilo, već ga “ostavljate” u određenom, dodeljenom prostoru koji je deo veće pristanišne strukture.

Vez obično uključuje i užad, te se obavlja u objektima koji mogu pa ponude dodatne pogodnosti kao što su gorivo, struja i voda.

Procedure za sidrenje i vez jedrilica i jahti

A evo i pojednostavljene procedure sidrenja i vezivanja. Ali zapamtite – sigurnost pre svega! Obavezno koristite visokokvalitetnu opremu i neka svi na brodu znaju svoje uloge tokom procedure.

Takođe imajte na umu kako svaka marina ili pristanište može imati posebne procedure ili svoje zahteve, zato uvek proverite unapred. Sigurnost i jasna komunikacija ključni su za uspešno pristajanje.
Postupak sidrenja (na plutaču/bovu):

 1. Priprema: Pre nego što se približite području za sidrenje, pripremite konope i drugu opremu poput brodske kuke. Vaša posada bi trebala da zna svoje uloge tokom procesa privezivanja.
 2. Prilaz: Polako se približavajte plutači za privez ili fiksnoj tački gde želite da bacite sidro, uzimajući u obzir vetar i trenutne uslove.
 3. Poravnanje: Kako se približavate, poravnajte pramac čamca sa tačkom sidrenja radi što sigurnije veze. Ako “samo” bacate sidro, pobrinite se neka bude dobro pričvršćeno za dno, kako se plovilo ne bi micalo.
 4. Zakačite plutaču: Upotrebite kuku i uhvatite prsten ili konop plutače za privez. Nakon što ga uhvatite, odmah ga privremeno pričvrstite za kopču.
 5. Provucite konop: Uzmite pripremljeni konop za privez i provucite ga kroz prsten na bovi.
 6. Učvrstite konop: Nakon što ga navučete, vratite oba kraja konopa za vez nazad na brod i pričvrstite ih za bitve broda. Pobrinite se neka konop bude zategnut, ali ne preterano zategnut, dopuštajući malo kretanja.
 7. Još jednom proverite: Nakon pričvršćivanja, još jednom proverite sve čvorove i sve kako biste bili sigurni da su dobro pričvršćeni. Prilagodite po potrebi.
 8. Dodatni konopi: Zavisno od uslova i veličine vašeg čamca, možda ćete morati osigurati i dodatne konope, poput krmenih konopa ili opružnih konopa, radi dodatne sigurnosti.
 9. Završni pregled: Nakon što su svi vodovi sigurni, još jednom sve pregledajte kako bi bili sigurni da je sve u redu. Plovila bi trebalo da “dobro leže” na vodi i ne bi smelo da bude problema poput trenja konopa.
 10. Zabeležite i pratite: Ako je potrebno, zabeležite vreme i uslove vašeg sidrenja. Povremeno proverite užad i prilagodite ih po potrebi, pogotovo ako se vremenski uslovi promene.
  Postupak veza/pristajanja:
 11. Priprema: Pre prilaska vezu, pripremite svoje bokobrane i priključne konope. Neka vaša posada zna svoje zadatke i odgovornosti tokom procesa.
 12. Početni pristup: Polako se približavajte marini ili pristaništu, vodeći računa o vetru i trenutnim uslovima. Komunicirajte s osobljem marine ili lučkom kapetanijom, ako je moguće, kako biste potvrdili svoj određeni vez.
 13. Proučite vez: Kako se približavate, procenite vez kako biste isplanirali svoj pristup. Proverite bilo kakve prepreke ili druga plovila koja bi mogla ometati vaše pristajanje.
 14. Postavite bokobrane: Postavite bokobrane na onu stranu plovila koja će doći u dodir sa pristaništem kako biste sprečili bilo kakvu štetu tokom procesa pristajanja.
 15. Završni pristup: Pažljivo usmerite svoj brod u mesto pristanka, kontrolišući brzinu kako biste osigurali glatko i sigurno pristajanje.
 16. Rukovanje konopima: Dok brod pristaje, članovi posade treba da budu spremni sa konopima. Prvo se obično učvrsti pramčani konop, zatim krmeni konop, a zatim opružni konop za kontrolu kretanja napred i nazad.
 17. Osigurajte brod: Nakon što su konopi bačeni i uhvaćeni – bilo od strane članova posade na pristaništu ili na vašem brodu – pričvrstite ih za bitve na vašem brodu. Proverite jesu li konopi zategnuti, ali imajte malo popusta kako bi se prilagodili promenama plime ili kretanju broda.
 18. Još jednom proverite: Nakon što su svi konopi pričvršćeni, još jednom proverite jesu li dobro vezani, jesu li bokobrani pravilno postavljeni kako bi zaštitili plovilo.
 19. Isključi: Nakon što je plovilo osigurano, možete ugasiti motor i isključiti nepotrebnu elektroniku.
 20. Završni pregled: Izvršite poslednji obilazak kako biste bili sigurni da je sve u redu, i na brodu i na pristaništu. Ovo je takođe dobro vreme za spajanje na struju i vodu.

(…)

(ceo tekst možete pročitati u Nautičkom magazinu broj 70)