Krađa plovila ili utaja

Kada govorimo o krađi plovila svima nam je prva asocijacija neko ko skače na plovilo, provaljuje u njega, startuje motor i beži iz marine sa ciljem da ga odvede negde daleko i u nepoznato, kako bi ga preprodao i tako zaradio na njemu.

Uđemo li malo u detalje i scenarije, shvatićemo da ih ima zaista mnogo. U ovom tekstu ćemo pokušati da opišemo dva slučaja: provalna krađa, kao i utaja plovila.

Ako pročitamo u (hrvatskom) krivičnom zakonu – krađa i utaja su jasno definisani, pa tako zakon u članu 228 kaže da je krađa delo u kome neko tuđu pokretnu stvar oduzme drugome s ciljem da je protivpravno prisvoji, dok je prema članu 232 utaja ako neko protivpravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povereni.

Krađa

Kada govorimo o krađi plovila najčešće je to provalna krađa. U takvim slučajevima dolazi do oštećenja delova na plovilu, poput odrezanog lanca sa kojim je pričvršćen vanbrodski motor na krmi, razbijena bravica za ulazak u unutrašnjost plovila, razbijeno staklo kod ulaska u salon i slično.

Kada govorimo o krađi nekih manjih plovila, poput malog motornog broda ili gumenjaka, najčešće su razlozi krađe razonoda, pijanstvo koje završava nekakvom opkladom ili samo „dosada“. Takva se plovila najčešće pronalaze na nekim bližim ili udaljenijim mestima od mesta krađe. Takvi brodovi dožive manja oštećenja i bivaju napušteni te bez nadzora u lučicama, privezištima, na bovama pa čak i na sidru u blizini neke plaže.

Sa druge strane, kod krađe većih i vrednijih plovila poput motornih jahti, katamarana ili jedrilica, krajnji cilj je daljnja preprodaja. Takvim se plovilima vrlo brzo menja broj trupa, svi dokumenti i registracija plovila, te zastava pripadnosti koja se vijori na njemu. Takva vrednija imovina često završava u nekim udaljenim državama (na primer Liban, Tajland i slično). Nisu retki slučajevi da se takva plovila i pronalaze, te vraćaju vlasnicima.

Krađu treba prijaviti, poput bilo koje druge štete na plovilu osiguravatelja prema uputstvima. Ukoliko su ukradena plovila osigurana kasko polisom osiguranja tada osiguravatelj ima zakonsku obavezu da u datom roku od službene prijave nestanka plovila policiji i nadležnim službama isplati celu vrednost plovila u skladu sa njegovom vrednošću u trenutku kada je ukraden. Ukoliko se unutar zakonskog roka plovilo pronađe i vraća, se vlasniku situacija je jasna. Međutim, ukoliko se plovilo pronađe nakon isplate totalne štete vlasniku, dolazi do pravnog izazova oko vlasništva plovila te brige o njemu. Za vreme traganja i pokušaja pronalaska plovila mogu nastati veći ili manji troškovi te je na vlasniku ali i na osiguravatelju da odluče do koje „granice“, do kada i kako će se tragati za plovilom.

Utaja

Kod utaje nema „nasilnog“ otimanja nečije imovine. Ovde najčešće govorimo o utaji plovila iz čartera. Lopov pod “maskom” gosta koji uzima plovilo u najam kako se ne bi sumnjalo u njegovo delovanje u zloj nameri, uredno pregovara o periodu za najam, opremi plovila, ceni… te sve uredno plaća prema uslovima koje postavlja čarter firma ili agencija kao posrednik. Potom se uredno odradi primopredaja plovila te plovilo kreće na svoju nedelju čartera. U ovakvim slučajevima još je veći problem jer se ne zna da je plovilo nestalo, sve dok se ne utvrdi da nije vraćeno nazad u čarter bazu poslednjeg dana najma.

Tada je već poprilično kasno i jasno je da je plovilo moglo preći stotine i stotine milja te ga je skoro nemoguće locirati ukoliko nije opremljeno nekakvim uređajem za praćenje plovila – tracking sistemom.

Nekoliko je razloga utaje takvih plovila. Može to biti za preprodaju ili pak za nekakve akcije švercovanja ilegalne robe na Mediteranu, ali i drugde. Ono čemu svedočimo poslednjih nekoliko godina jeste utaja plovila sa ciljem da se pomoću njih prevezu migranti prama Evropi. Rute su najčešće iz Grčke, Turske ili južnije, pa dalje prema Italiji. U Italiji je postojao, a po poslednjim informacijama i ove godine postoji, skoro nerešivi problem u velikoj migrantskoj krizi. U 2021. godini je recimo na dnevnoj bazi na desetine plovila uplovljavalo u italijanske vode, ukupno više od 60.000 ulazaka.

Takva plovila završavaju na jednom od tri moguća mesta: u odlagalištima kao otpad jer su pronađeni na obali nasukani ili potopljeni, napušteni negde u lučicama i marinama bez saznanja čija je imovina i odakle je došla, ili je zaplenjena od italijanskih vlasti u nekim od carinskih odlagališta.

Ukoliko i dođe do krađe ili utaje plovila (čarter) tada je presudno, uostalom kao i uvek, posedovati kvalitetno osiguranje plovila te stručnog partner-brokera kao podršku prilikom svih akcija preduzetih sa ciljem pronalaska plovila. Osiguranje je jedan vid zaštite kada već dođe do krađe ili utaje, međutim vlasnik plovila može preduzeti celi niz koraka sa ciljem smanjenja takvog jednog rizika. Izbor sigurne, kvalitetne marine, na dobroj lokaciji, te sa stručnom i kvalitetnom uslugom zasigurno je jedan važan korak. Marine mogu pratiti plovilo na dnevnoj bazi, ne samo zbog potencijalne krađe već i za slučaj da ne nastanu druge štete.

Yacht-Pool Checked & Trustes Secure Marine dobar su izbor za svakog vlasnika koji brine o svom plovilu. Kada kriminalci već uspeju da se domognu plovila, važno je da je plovilo opremljeno nekim sistemom za praćenje (tracking) kretanja plovila. Uređaji koji daju poziciju ali i ostale parametre stanja plovila i koji imaju autonomne baterije – dobar su izbor.

Više informacija: yacht-pool-croatia.hr