Jeste li u dobrim rukama?

[ Iz Nautičkog magazina #64 – mart 2022]

Kao iskusni moreplovci sigurno već znate dosta o osiguranju vašeg plovila. Na primer, kod kupovine novog plovila treba pitati da li je vaše plovilo osigurano na stvarnu ugovorenu vrednost ili tržišnu vrednost, kao i koji iznos dobijate u slučaju nastanka štete. Takođe, jedna od stvari koja svakog vlasnika plovila zanima jeste i 24/7 pomoć na moru, poput one koju dobijate kada osiguravate vaš automobil. Jesu li pomoć na moru i pomoć na putu jedna te ista stvar? Šta je sa plovilom dok je na suvom preko zime? Da li je osiguran prilikom vađenja dizalicom na suvo? Šta je sa prikolicom kojom prevozim plovilo? Dodatna oprema na plovilu… to su neka od pitanja o kojima možda do sada niste puno razmišljali. Nastojali smo da vam pomoću kratkih i jasnih primera dočaramo neka vrlo važna, ne baš tipična pokrića.

Dodatna oprema
Osim samog osiguranja plovila, trupa i motora koja je velika stavka, i vrednost svakoga od tih predmeta može biti vrlo velika. Pomoćni čamac, splav za spašavanje, pomoćni vanbrodski motor, prikolica za prevoz plovila samo su neki od najčešćih dodatnih „predmeta“ na svakom plovilu. Osim toga tu je ponekad i dodatna oprema za ribolov, ronilačka oprema i slično. Svaki od tih predmeta potrebno ja navesti na jednu inventurnu listu prilikom traženja ponude za osiguranje plovila, te takođe odrediti koja je vrednost svakog pojedinog predmeta. Zasigurno je najbolje sve zajedno istaknuti prilikom posete službenog procenitelja osiguravatelja u trenutku izvršenja uvida pre sklapanja polise osiguranja. Vrlo retko ili skoro nemoguće je pronaći mogućnost osiguranja tableta, smartphone-a, PC-a, nakita i sličnoga, jer to ne spada u dodatnu opremu plovila, to su privatne stvari vlasnika.

Suvi vez i dizalica
Proverite da li je vaše plovilo osigurano i tokom boravka na suvome, u doku ili brodogradilištu. Da li je osigurano i prilikom boravka na suvom vezu u nekom registrovanom odlagalištu plovila (depo)? Veliki broj vlasnika odlučuje se za suvo „zimovanje“ svojih plovila i iz tog je razloga izuzetno važno potvrditi da je plovilo osigurano i kada boravi na suvom vezu. Zasigurno da čuvanje plovila na nekom „divljem“ odlagalištu ili negde “u šumi” ne može biti osigurano, ali zato postoje profesionalci koji mogu da se brinu o vašem plovilu, te u tom slučaju postoji mogućnost osiguranja plovila i ukoliko nastane neka šteta u takvim situacijama. Takođe, osiguranje može platiti štete nastale prilikom vađenja plovila iz mora te vraćanja u more, sa adekvatnom dizalicom. Proverite još jednom da li je kod vašeg osiguratelja moguće ugovoriti takvo pokriće? Ili ga možda već imate uključenog u polisi, a da niste niti znali.

Prevoz plovila kopnom
Manja plovila, najčešće manji gliseri vrlo se često prevoze vlastitim prikolicama te se spuštaju u vodu pre, i vade napolje, nakon sezone. Kako bi osiguravatelj uopšte uzeo u obzir da osigura i prikolicu kao dodatnu opremu unutar polise osiguranja ali i plovilo koje se nalazi na prikolici za vreme prevoza putem, potrebno je da prikolica bude registrovana, servisirana i održavana, te da je adekvatna za plovilo koje se njome prevozi. Potrebno ju je navesti i odrediti vrednost prilikom ugovaranja polise te da takva bude navedena u polisi osiguranja.

(…)

(ceo tekst u štampanom izdanju Nautičkog magazina broj 64 )

Više informacija: yacht-pool.eu