Osiguranje i SENZORI

Kada je reč o osiguranju, sve se vrti oko tri aspekta, odnosno tri kategorije: analizi i izboru osiguranja, prevenciji i smanjenju šteta, te obradi i popravci šteta na plovilima. I vlasniku i osiguravajućoj kući važno je da šteta ne nastane, odnosno da se spreči. Kako sprečiti da šteta nastane tema je kojom se bave svi koji na ovaj ili onaj način učestvuju u ovoj priči.

Vlasniku je važno da se brod, oprema, pogonski motor ne oštede, osiguranju takođe. Iako to na prvi pogled možda ne izgleda tako ali visoki nivo sigurnosti i opreza, te edukacija prvi su aspekti opšte sigurnosti plovidbe, plovila i uopšte boravka na moru. Ono o čemu ćemo pisati u serijalu Osiguranje u nautici u ovom broju su sve one sigurnosne predradnje i svi potezi koji će sprečiti nastanak štete i havarije. Ono što je potrebno u svim potencijalno opasnim situacijama je brza i pravovremena reakcija a tu se na nautičkom tržištu nalazi više proizvoda, senzora i javljača koji prate stanje sistema na plovilima i plovila u celini i koji vlasniku, odnosno mornarima u marinama dojavljuju promene, kvarove, prodor mora u trup, požare i slično.

Siguran zimski san

Plovilo veći deo vremena u godišnjem ciklusu provede ne stalnom vezu u nekoj od marina ili lučica. Deo plovila prezimljuje na suvom gde opet postoji mogućnost pojave štete uzrokovane spoljašnjim uticajem.

Postoje brojne situacije te opasnosti koje vrebaju dok plovilo mirno „stoji“ na vezu i ne koristi se. Osim opasnosti od šteta nanesenih od strane drugih plovila koja manevrišu marinom tu su i pasivne opasnosti koje vrebaju unutar samog plovila a da za njih ne možemo znati sve dok možda nije prekasno.

Senzori kaljuže

Jedna od najčešćih situacija kada dođe do prodora mora u trup plovila je dok se ono nalazi na zimskom vezu. Razloga tome može biti više. Nakon što se završi sezona a ne odradi se nadzor podvodnog dela trupa i potrebni radovi, te ako se ostave usisni i ispusni ventili otvoreni, može doći do prodora. Tome može da pogoduje i hlanoća, odnosno zaleđivanje i pucanje cevi, ventila i instalacije. Za izradu ventila i instalacije često se koriste razne legure i plastični materijali koji imaju svoje vreme zamora materijala i delomičnog raspada a što može dovesti do popuštanja spojeva i prodora mora u trup. Sigurno je da se prevencijom, servisiranjem i kontrolom može većina tih situacija izbeći ili barem donekle sprečiti, međutim, ako već dođe do prodora mora u plovilo, tada je dobro imati i dodatnu sigurnost, a to je senzor. Napomenimo da se često i nakon kiše plovilo može napuniti vodom, odnosno kišnicom. Pojavu i podizanje nivoa kaljuže najbolje će registrovati senzor kaljuže koji će vlasnika, ali i mornara u marini obavestiti o novonastalom stanju. Njegova brza reakcija može spasiti vaše plovilo od potonuća i svakoj osiguravajućoj kući će biti cilj da ovakav senzor imate na svome plovilu.

Senzori topline – motorni prostor

Zadnjih godina u medijima pratimo sve češće vesti o samozapaljenju plovila dok su na vezu. Jedan od mogućih razloga za to su kvarovi na instalaciji i uređajima gde dolazi do pojave iskrenja i požara. Takvi požari se najčešće pojavljuju u motornim prostorima, ali su ovom riziku izloženi i ostali delovi plovila. Ugradnjom senzora topline svaka promena temperature otkriva se u početnom stadiju gde se pravovremenom reakcijom osoblja marine požar može ugasiti dok je još u razvojnoj fazi. Senzori topline neće ugasiti požar, ali će dojaviti promenu u temperaturi a što je znak pregrejavanja nekog diela ili opreme, a što moža predstavlja predfazu požara.

Senzori dima

Vatra i dim dva su elementa koji idu jedan sa drugim. Dođe li do bilo kakvog zapaljenja, osim povećane temperature, dim je taj koji će otkriti pojavu požara. Razloga za zapaljenje je puno a dobar deo razloga vezan je ili za električnu instalaciju i uređaje ili pak za motorni deo. Nezavisno od toga da li je plovilo spojeno na spoljni izvor napajanja, na plovilu može doći do požara. Senzorom dima detektuje se i znatno sprečava požar na samom plovilu ali i potencijalno širenje požara na ostala susedna plovila. Senzor dima je senzor koji u neki prostor možete dodati zajedno sa senzorom temperature.

Senzori baterija

Oprema na plovilu osim što se troši eksploatacijom ona pod uticajem spoljnih faktora, odnosno morskih uslova „stari“. Brodske baterije su pravi primer za to jer osim što se samoprazne, one propadaju i zbog naglih promena temperature i vlažnosti. Brodske baterije napajaju kaljužne pumpe a ukoliko su one prazne prilikom ulaska mora u plovilo niti kaljužne pumpe neće reagovati. Senzori baterija možda i nisu toliko direktno povezani sa sprečavanjem nastanka štete iz perspektive osiguranja, međutim zasigurno mogu uštediti na održavanju baterija vlasnicima plovila ali i sprečiti da se na plovidbu ne krene sa poprilično ispražnjenim baterijama. Baterije je potrebno periodično puniti kako bi se izbegla sulfatizacija. Da bi se baterije mogle sigurno puniti, važno je znati koji je napon baterije pre početka punjenja. Ukoliko pokušamo da punimo bateriju koja je u kratkom spoju (opet kao posledica sulfatizacije) to dovodi do „kuvanja baterija“ (na primer, radi kuvanja baterija došlo je do požara u marini Punat pred nekoliko godina u kojem je izgorelo 7 brodova). Često se vlasnici brodova ponašaju na način da kažu prijatelju „daj mi uključi brod na struju kad si već u marini“, što vrlo često dovodi do opasnih situacija.

Senzor za privezne konope

Zasigurno zanimljiva ideja iz perspektive osiguranja su senzori za privezane konope plovila na stalnom vezu. Iako se konopi kontrolišu ili barem proveravaju vizuelnom metodom, kod nevremena može doći do odvezivanja, pa čak i pucanja istih. Senzor koji bi upozorio da je jedan ili više konopa popustilo smanjio bi ili u potpunosti sprečio nastanak štete na plovilu kao i susednim plovilima čime bi se znatno povećala sigurnost plovila na vezu.

Senzor ugljen-monoksida (izgaranje gasova – motor) i butan propan (plinske boce)

U poslednje vreme imali smo nažalost primere gde je došlo do gubitka ljudskih života radi gasova u plovilu za koje niko od posade nije bio svestan da su prisutni sve dok nije bilo kasno. Senzori ugljen-monoksida za gasove koji izlaze iz motora i motornog prostora te oni za butan propan iz plinskih boca i instalacija za kuvanje izuzetnu su korisni saputnici. Sve nam to govori da možemo zaključiti da su senzori za gasove od izuzetne životne važnosti za sigurnost osoba na plovilu kao i za sprečavanje požara prouzrokovanih zapaljenjem plina.

Osim navedenih senzora koji povećavaju sigurnost plovila postoje i uređaji za praćenje kretanja plovila pomoću kojih možemo znati svaku poziciju plovila, ali i ostale parametre vezane za navigaciju – poput brzine. Ovakvi senzori vrlo često su opremljeni i fukcijama postavljanja zone (Geofence) kod kojih kada plovilo izađe iz zone dolazi do promene parametara rada. To je kao opcija jako dobro protiv krađe plovila i neovlašćenog korišćenja.

Sve gore naveden senzore ali sigurno i neke dodatne opcije koje nismo nabrojali moguće je nabaviti po prodavnicama nautičke opreme, na internetu ili pak na sajmovima (kada ih ima) gde sve više i više izlagača nudi neka od „smart“ rešenja za povećanje sigurnosti plovila.

Jedna jedinstvena i hvale vredna saradnja koja vlasnicima plovila osim samog povećanja sigurnosti njihovog plovila daje i više, jeste sauradnja renomiranog posrednika u nautičkom osiguranju Yacht-Pool International te firme Marina Cloud koja nudi proizvode pod brendom Sense 4 boat. Sense 4 boat svakom osiguraniku Yacht-Pool-a nudi povoljnije uslove nabavke spomenutih uređaja dok istovremeno svaki korisnik uređaja Sense 4 boat koji poseduje Yacht-Pool polisu osiguranja uživa veća pokrića i smanjenje direktnih troškova u slučaju da neka od šteta nastane unutar marine. Jedan od primera je i nepostojanje odbitne franšize u slučaju kada plovilo opremljeno senzorom za kaljužu pretrpi štetu od prodora mora unutar jedne od marina koja koriste Marina Cloud sistem i senzore Sense 4 boat. Osim navedenih partnera u celi projakat su uključene proverene i pouzdane marine koje se nalaze pod certifikatom izvrsnosti „Yacht-Pool Checked & Trusted secure Marina“ za 2021. godinu.

Jedna takva sinergija i partnerstvo ostvareno je pomoću zajedničkih interesa, a to je pružanje što kvalitetnije, što pouzdanije i što svrsishodnije usluge za veću sigurnost plovila svakog pojedinog vlasnika plovila.

Više informacija: yacht-pool.eu