Novosti sa Jadrana – novi Pomorski zakon u Hrvatskoj

novi Pomorski zakon u Hrvatskoj i epidemija Corona Covis-19 virusa

Iz aspekta nautike na Jadranu, 2020. godinu obeležili su stupanje na snagu novog Pomorskog zakona u Hrvatskoj te epidemija Corona Covis-19 virusa. Na donošenje izmena Pomorskog zakona čekalo se dugo, a izmene su bile neophodne što zbog modernizacije što zbog usklađivanja sa zakonima Evropske unije.

Izmene su brojne ali nabrojaćemo one najbitnije koje se tiču nautičara. Od 1. januara 2020. više nije moguće registrovati plovilo proizvedeno pre 2000. godine ukoliko plovilo ne poseduje CE sertifikat. Ipak ostavljena je mogućnost da se CE sertifikacija obavi naknadno od strane Evropskog sertifikacionog tela.

Nekadašnja kategorija „brodice“ u koju su spadala plovila dužine do 12 metara je po novom zakonu proširena na 15 metara. To znači i da se registracija te kategorije plovila ne mora više obavljati isključivo u Lučkim kapetanijama već i u Ispostavama lučkih kapetanija što delom pojednostavljuje i ubrzava proceduru. Dokumenti i prijava za registraciju se mogu predati i elektronskim putem.

Još jedna novost vezana uz registraciju plovila u Hrvatskoj je i to što se Upisni list više ne izdaje u papirnatom obliku već isključivo u elektronskoj formi. U slučaju kontrole na moru, dovoljno je pokazati Upisni list na vašem smartphone-u!

Kategorija plovila „jahte“ je takođe produžena, pa sada u tu kategoriju spadaju plovila od 15 do 24 metra. U klasifikaciju plovila uvedena je i nova kategorija: „velika jahta“ za plovila duža od 24 metra.

Po novom zakonu, ukinuta je kategorija plovidbe I a i II a te su vlasnici koji u Upisnim listovima svojih plovila imaju navedenu jednu od ove dve kategorije plovidbe dužni da se jave Lučkim kapetanijama kako bi se ti podaci ažurirali.

Donošenjem novog zakona ukinuta je i kategorija registracije „trajno“ te se vlasnici plovila sa tom kategorijom registracije takođe moraju javiti nadležnim Lučkim kapetanijama ili Ispostavama radi pregleda brodice.

Novitet je i web portal enautika.pomorstvo.hr putem koga nautičari mogu izvršiti informativni proračun koštanja boravišne takse te istu i uplatiti bez odlaska u Kapetaniju. Na tom portalu se takođe nalaze i podaci o svim plovilima upisanim u Hrvatski registar.

Što se tiče pravila o sigurnosti plovidbe, takođe su uvedene neke promene, a sve u smislu povećanja sigurnosti putnika odnosno nautičara na moru. Na primer, plovila kojima je maksimalna brzina veća od 20 čvorova, moraju biti opremljena automatskim pojasevima za spašavanje koja moraju imati ugrađen zvučni signal te automatsku signalnu svetiljku a svi putnici su tokom navigacije obavezni da te pojaseve imaju na sebi.

Nakon nemilog prošlogodišnjeg događaja kada je neispravno ugrađen agregat na jednoj jahti uzrokovao smrt jedne osobe a više osoba završilo na bolničkom lečenju, uvedena je i obaveza da sva plovila sa ugrađenim benzinskim motorom moraju biti opremljena detektorom ugljen-monoksida. Detektorom ugljen-monoksida moraju biti opremljena i plovila sa ugrađenom plinskom kuhinjskom instalacijom.

Od početka ove 2020. godine zabranjeno je i ispuštanje otpadnih voda u more. Sva plovila proizvedena pre 1. januara 2006. moraju da ugrade rezervoar otpadnih voda najkasnije do 31. decembra 2021.

Pojavom epidemije Corona Covi-19 virusa turizam, pa i u Hrvatskoj, je pretrpeo velike štete, ali kako se i pretpostavljalo, segment nautike se i najbrže oporavio. Među svim segmentima turizma, nautika je daleko najsigurniji način korišćenja odmora, samim tim što je posada jahte u navigaciji u nekoj vrsti izolacije. Nakon otkazivanja većine čarter rezervacija u predsezoni, situacija se u posljednjih nekoliko nedelja popravlja. Čarter firme i marine očekuju veliki pad prihoda u ovoj godini ali ipak postoji nada da se ostvari možda čak i 70% prošlogodišnjeg prihoda.

Čarteri i marine su se brzo prilagodili novonastaloj zdravstvenoj situaciji te se na primer kod većine čarter firmi sve uplate mogu izvršiti nekontaktnim putem a primopredaju plovila vrši jedna osoba u skladu sa instrukcijama sektora civilne zaštite pri Ministarstvu unutrašnjih poslova republike Hrvatske, te se na taj način izbegava kontakt sa gostima. Takođe su donete mere i pravila za postupanje prilikom čišćenja plovila, te pravila za održavanje distance i opšta pravila ponašanja u marinama.

201720182019
Nasukavanja 516155
Potonula plovila121323
Čovek u moru173116
Požar u plovilu18198
Nestale osobe611
Spašene osobe8621.0801.155
Smrtni slučajevi403427

Kao što se vidi iz tabele “Sigurnosna situacija na Jadranu po podacima Službe traganja i spašavanja na moru (2017-19. godina)”, u 2019. godini jako se povećao broj potonulih plovila i broj spašenih osoba dok je broj nasukavanja, požara i smrtnih slučajeva pao. Sam pogled na ove brojeve tera nas na razmišljanje. Najčešći uzrok pomorskih nesreća je ljudski faktor. Svakako dobar deo pomorskih nesreća je prouzrokovan konzumacijom alkohola ali i nespremnošću te neiskustvom posade, kao i ne praćenjem vremenske prognoze.

Firma Yacht-Pool International, od koje smo dobili ovaj detaljan pregled o navažnijim promenama u Pomorskom zakonu u Hrvatskoj i epidemiji Corona Covis-19 virusa, preporučije svim nautičarima da se pre odlaska na more osiguraju. Yacht-Pool International nudi nautičarima celu paletu raznih osiguranja, a nautičarima iz Srbije verovatno je najzanimljivije osiguranje plovila, osiguranje kaucije i skipersko osiguranje.

I svakako da sledi poziv nautičarima iz Srbije da i ove godine u što većem broju posete i plove Jadranom. Pridržavajući se propisanih pravila ponašanja u vezi epidemije Corona C-19 virusa, poštujući pomorska pravila i zakone, te pri tom čuvajući more od zagađenja, biće dodatno nagrađani saznanjem da će svu lepotu mora ostaviti i sebi i narednim generacijama na uživanje i blagodet.

Više informacija: yacht-pool.eu