Osigurani odgovori na vaša pitanja o osiguranju (pitanje #3)

PITANJE

Koji su najčešći uzorci štete na brodu na koje treba obratiti posebnu pažnju?

ODGOVOR

Uzroka štete je zaista mnogo, od nasukavanja, udara u druga plovila i imovinu, štete prilikom plovidbe poput pucanja jedara ili jedrillja prilikom jedrenja, atmosfersko pražnjenje (grom) na ili u blizinu plovila i slično.

Možda možemo reći da su najčešći uzroci šteta zbog nesmotrenosti i neprimenjivanja dovoljnog opreza koji kao posledicu imaju nasukavanja ili udare kobilicom ili propelerima od dno. Često nautičari sumnjaju u najavljene loše vremenske prilike jer oko sebe vide sunce bez oblaka, međutim u svega nekoliko minuta situacija se može kompletno promeniti i ostaviti nedovoljno vremena za pronalazak sigurne luke ili uvale.

Takođe jedan vrlo česti uzrok štete je neiskustvo nautičara, najčešće u čarteru koji pokušavaju da upravljaju plovilom a da za njega nemaju „osećaj“ te prilikom uplovljavanja ili isplovljavanja sa veza u marini zahvate konop od korpo morta u propeler, konop susednog plovila ili zbog vetra ili struje udaraju u susedna plovila.

VIŠE OD OSIGURANJA – YACHT POOL

 

#osiguranje #plovila