Adriatic Sea Forum / Budva 2017

Adriatic Sea Forum, međunarodni i putujući forum posvećen pomorskom turizmu na Jadranu, svoje treće izdanje imaće na obali Crne Gore. Od 27.-28. aprila 2017. Budva će biti u središtu Jadranskog pomorskog turizma šireg sektora.

Adriatic Sea Forum, zahvaljujući svojoj formuli, ključno je mesto susreta za sve operatere s interesima u krstarenju, trajektnom i nautičkom turizmu, te u turizmu i pomorskom sektoru uopšte, za sve one koji rade samo ili i u Jadranskom kontekstu. Od 2013. godine forum izuzetno doprinosi deljenju ideja, te olakšanju u procesu razvoja novih projekata, kao i u lansiranju strategija, saradnji i predloga.

To predstavlja priliku za zajedničku raspravu o budućnosti i razvoju Jadrana: mestu gde se susreću ljudi koji rade u spomenutim sektorima, forum je posvećen njima kao i novim učesnicima koji deluju i rade u različitim područjima sa kojima se produbljuju i razvijaju poslovanja i novi projekti.

Zahvaljujući interesovanju koje Evropa, sa svim svojim institucijama, posvećuje Jadranu i Jonskoj regiji, a službeno od pokretanja EUSAIR strategije, Adriatic Sea Forum je prilika za sve zainteresovane u pomorskom i turističkom sektoru da ažuriraju, stvore, podele i prošire informacije, projekte, znanje i poznanstva koja imaju.